FAQ

Členství v Klubu Generali

 • Co je Klub Generali?
  Klub Generali je věrnostní program určený klientům pojišťovny Generali za účelem poskytování klubových výhod.
 • Jaké výhody nabízí členství v Klubu Generali?
  Klub Generali pořádá pro své členy kulturní, společenské a sportovní akce na území celé republiky. Členové mají na akce bezplatný vstup, vstup se slevou či jinou výhodu. Členství dále nabízí výhodné nákupy se slevou u smluvních partnerů Klubu, soutěže o zajímavé ceny či klubový elektronický newsletter s informacemi o novinkách v Klubu.
 • Pro koho je Klub Generali určen?
  Členem Klubu Generali může být jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která má u pojišťovny Generali uzavřeno životní pojištění a jakoukoliv další dlouhodobou pojistnou smlouvu.
 • Jak se mohu stát členem Klubu Generali?
  Stačí řádně vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku na www.klubgenerali.cz. Poté od nás očekávejte e-mail s potvrzením členství. Na základě schválené přihlášky vám bude vystaven členský účet, se kterým můžete čerpat veškeré výhody v Klubu Generali.
 • Jak funguje členský účet?
  Elektronický členský účet, který získá každý člen Klubu Generali po registraci, je potvrzením členství a je nutný k čerpání veškerých výhod v Klubu Generali.
 • Co je to členský profil?
  Prostřednictvím členského účtu se na www.klubgenerali.cz můžete přihlásit ke svému profilu. Kliknutím na vaše jméno v pravé horní části webové stránky získáte přehled o svých registracích ke klubovým akcím či účasti v soutěžích. Zároveň zde můžete měnit základní nastavení svého členského účtu.
 • Jak funguje členská karta Klubu Generali?
  Členská karta byla vydávána do 30. 9. 2011. Od tohoto data je nahrazena elektronickým členským účtem a není již nadále zapotřebí k čerpání klubových výhod. Nemáte-li elektronický členský účet Klubu Generali, je nutné vyplnit přihlášku na www.klubgenerali.cz.
 • Jakým způsobem mohu Klub Generali informovat o změnách svého e-mailu, adresy apod.?
  Základní kontaktní údaje může upravit každý člen po přihlášení na www.klubgenerali.cz ve svém profilu (kliknutím na jméno v pravé horní části webové stránky). Případně nám změny zašlete e-mailem na klub.cz@generali.com. Změny kontaktních údajů v pojistných smlouvách je nutné oznámit prostřednictvím Klientského servisu Generali na telefonu 224 188 188 či e-mailem na servis.cz@generali.com.
 • Spojují se s členstvím v Klubu Generali nějaké závazky?
  Ne, žádné závazky se s členstvím v Klubu Generali nespojují.
 • Budou moje osobní údaje poskytnuty třetím stranám?
  Klub je oprávněn použít adresní a identifikační údaje členů k získání a zabezpečení výhod pro své členy u smluvních partnerů Klubu Generali.
 • Jak lze ukončit členství v Klubu Generali?
  Členství v Klubu Generali lze zrušit vyplněním formuláře "Zrušit členství v Klubu Generali" po přihlášení na www.klubgenerali.cz v profilu člena. Členství dále zaniká odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, smrtí člena, zrušením Klubu či zánikem organizátora Klubu Generali. Členství taktéž zaniká okamžikem, kdy člen přestane splňovat podmínky členství nebo vyloučením z Klubu, a to zejména pro porušení Stanov či pro závažné jednání proti zájmům organizátora Klubu. O zániku členství či vyloučení z Klubu je člen informován e-mailem.
 • Kde naleznu aktuální Stanovy Klubu Generali?
  Aktuální podobu Stanov Klubu Generali naleznete na www.klubgenerali.cz. O veškerých změnách Stanov jsou členové Klubu informováni prostřednictvím elektronického newsletteru.
 • Co mám dělat při ztrátě či zapomenutí přihlašovacích údajů ke členskému účtu?
  Při ztrátě či zapomenutí přihlašovacích údajů klikněte v přihlašovacím poli na odkaz "Zapomněli jste heslo?". Na vaši e-mailovou adresu vám bude zasláno heslo nové.
 • Co mám dělat při ztrátě klubové karty?
  Ztrátu klubové karty není nutné nahlašovat. Od 1. 10. 2011 její funkci nahradil elektronický členský účet.

Akce Klubu Generali

 • Co jsou akce Klubu Generali?
  Akce Klubu Generali jsou kulturní, společenské a sportovní události, které pro své členy Klub pořádá na území celé republiky. Členové mají na akce bezplatný vstup, vstup se slevou či jinou výhodu.
 • Kde najdu aktuální nabídku klubových akcí?
  Aktuální nabídku naleznete na www.klubgenerali.cz. Členové Klubu jsou o klubových akcích informováni prostřednictvím elektronického newsletteru.
 • Jak se mohu přihlásit k účasti na klubové akci?
  Členové Klubu se k účasti na akcích přihlašují prostřednictvím svého členského účtu na www.klubgenerali.cz. Přihlášení lze provést kliknutím na tlačítko "Zúčastním se" a vyplněním počtu osob, který je omezen na 5 (není-li uvedeno jinak). Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s bližšími informacemi k akci včetně způsobu čerpání klubových výhod. U každé akce je uveden nejzazší termín přihlášení.
 • Jak mohu čerpat benefity akcí Klubu Generali?
  Výhody u klubových akcí mohou čerpat pouze členové Klubu za předpokladu přihlášení se k dané klubové akci. Přihlášení lze provést kliknutím na tlačítko "Zúčastním se" a vyplněním počtu osob, který je omezen na 5 (není-li uvedeno jinak). Na každou akci si tedy můžete vzít až 4 další osoby, které mohou stejně jako vy využít klubové výhody u dané akce. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s bližšími informacemi k akci včetně způsobu čerpání klubových výhod.
 • Jak mohu zrušit/změnit své přihlášení k účasti na klubové akci?
  Před termínem konání akce mohou členové Klubu zrušit či měnit počet přihlášených ve svému profilu pod volbou Mé akce.

Partneři Klubu Generali

 • Jaká je aktuální nabídka partnerů Klubu Generali?
  Členové Klubu jsou o partnerských výhodách pravidelně informováni prostřednictvím klubového elektronického newsletteru. Aktuální nabídku také naleznete na www.klubgenerali.cz.
 • Jak mohu čerpat partnerské výhody?
  Pro zobrazení způsobu čerpání partnerské slevy či výhody vyberte v menu Partneři a klikněte na logo daného partnera. Partnerské slevy a výhody se zobrazí pouze po přihlášení členům Klubu Generali.

Klubový newsletter

 • Co je to klubový elektronický newsletter?
  O důležitých novinkách v Klubu Generali jsou členové informováni prostřednictvím klubového elektronického newsletteru. Kromě tipů na klubové akce a řady zajímavých informací zde lze soutěžit o hodnotné ceny.
 • Jak se mohu přihlásit k odběru newsletteru?
  Chcete-li odebírat klubový elektronický newsletter, zaškrtněte ve svém profilu pole "Odběr newsletteru", případně nám napište na klub.cz@generali.com.
 • Jak se mohu odhlásit z odběru newsletteru?
  Zrušení odběru klubového elektronického newsletteru lze učinit kliknutím na odkaz v jeho spodní části, nebo odškrtnutím pole "Odběr newsletteru" v členském profilu.